Spreekwoord van de dag

Hij is meester over de wereld, die meester over het pure Zelf is.

Ziekte in afwikkeling

Ziekte is een diep verborgen of wel occulte toestand aangezien het zijn oorsprong heeft met het essentiële van het levende principe. Met occult zou je het schemergebied van het menselijke weten kunnen aanduiden aangezien ziektes zich in dit gebied bevinden. Een ziekteproces verloopt van ziek worden tot ziek zijn. Bij het constateren van een ziekte, zelfs bij een ongeluk zoals het breken van een been, hebben wij zelden in de gaten dat wij hier zelf de hand in hebben gehad. Het gaan in een eigen ritme en bewustzijn van nu, maakt dat wij aan veel voorbij gaan. Hierdoor zien we niet dat alles wat zich openbaart een voorbereidingstijd heeft. Deze voorbereidingstijd, of occupatie, geeft het antwoord op hetgeen wij kunnen verwachten. Als we dan terugkijken kunnen we naar de oorzaak van een ziekte of ongeval zoeken. Klassieke homeopathie, kleurentherapie en andere meer dimensionale geneeswijze werken op deze wijze, namelijk door te kijken naar het ontstaan van een ziekte en niet naar het onderdrukken van een ziektebeeld.

Indien we een ziekte constateren reageren we vaak geschrokken en zien we dat we niet wakker genoeg waren aangezien we aan iets dat in ons leefde voorbij zijn gegaan. Hoe dieper we terug gaan in ons zelf hoe beter we bij de essentie van het probleem kunnen komen. Het ontwikkelen van onze heldere sensitieve krachten is onmisbaar bij het heelwordingsproces van de mens. Geen genoegen meer nemen met een lapmiddel wil zeggen dat wij ons spiritueel bewust worden van wat ziekte is en doet en zo de essentie van ons bestaan en zijn ziektes leren begrijpen.

China: genezing

In China betaalt men de dokter wanneer de patiënt gezond is. Bij het uitbreken van een ziekte heeft de arts gefaald. Dit wil zeggen dat symptomen van een ziekte en de negatieve energieën van de cliënt niet tijdig onderkend zijn. De arts dient, net zoals wij dat met het opvoeden van een kind trachten te doen, in gezondheid een voorbeeld te zijn. Een goede opvoeding plus voorbeeld maakt genezers overbodig. Oude geneeskunde zoals in China werken met energiebanen. Zij weten dat een goede doorstroming van energie de basis van onze gezondheid is. De totale energie bestaat uit universele energie, kosmische energie, levensenergie of wel prana, voedsel en magnetische energie. Deze energiebanen worden gebruikt in genezing door middel van acupunctuur en reflextherapie. In het westen staan deze geneeswijzen de laatste jaren steeds meer in de belangstelling.

Het etherische lichaam en de klieren

Het werk van ons astrale lichaam geeft een blauwdruk van het menselijk leven in het eigen herinneringsvermogen dat onder andere via onze genen zichtbaar wordt. Deze herinneringen kunnen wij ervaren via onze zenuwstelsels en onze individuele wereld als wij ons gaan openstellen voor communicatie met de vele werelden die er om ons heen zijn. Dit betekent ons openstellen voor golflengtes van fijngevoelens en gedachtenkrachten. Om ons lichaam te laten leven strekt het denkvermogen zich uit via het brein naar het principe achter het functioneren van onze acht endocriene klieren:

 • Pijnappelklier (epifyse)
 • Hypofyse
 • Schildklier (thyroid)
 • Bijschildklier
 • Zwezerik (thymus)
 • Bijnieren
 • Alvleesklier (Pancreas)
 • Eierstokken of Testikels.

Hoofdpijn

Wij zij allemaal kwetsbaar voor mentale en emotionele spanningen. Hoe groter onze dualiteit, hoe moeilijker wij het met ons zelf hebben. Hoofdpijn en spirituele vermoeidheid spiegelt zich in het lichaam. Onze conditionering kan zeer veel talent en mogelijkheden verbergen. Maar deze conditionering kan ook angsten, frustraties en verhullingen geven waardoor men zich achter leugens verbergt. Bij bepaalde angsten stellen wij ons open voor de vele angsten die uitgezonden worden. Hierdoor gaan vaak groepen ten onder zoals we kunnen zien in deze vele groepsruzies en oorlogen. Brain healing is trachten nieuwe richting te geven aan onze herinneringen.

Door angsten te overwinnen kun je van het levensspel genieten en zo zelf en anderen laten groeien. Een te grote honger naar uitwisseling en zeker sensatie of een te afgesloten leven leiden maakt deze angsten mede zichtbaar. Hoe vaak zien we niet dat een ander op de vraag: ” Hoe gaat het ermee?” compleet leegloopt en er geen rem aanwezig lijkt te zijn bij het beantwoorden van deze vraag. De vraag is, wanneer deze stoom is afgeblazen of er dan ook meer inzicht is gekomen in het eigen functioneren. Deze diepere vragen, mits er geluisterd wordt, zouden zeker helpen. Helaas is er vaak geen behoefte aan meer diepgang door de eigen volheid of druk van deze spanningeb. Wij dienen ons bewust te worden over de confrontatie in de jeugd met de volwassen wereld. Onze jeugd heeft ons geconditioneerd waardoor wij angsten hebben ontwikkeld. Bij elk verhaal of welke vorm van informatie dan ook, dienen wij een gezond wantrouwen te hebben. Emoties kleuren namelijk altijd de waarheid om redenen dat dit ego gebonden onervaren energieën zijn.

Bij behandeling

Bij het behandelen van cliënten, maar ook voor onze dagelijkse hygiëne is het belangrijk dat wij ons beschermen door:

 • 1. VOORBEREIDING:
  Werken met kleuren blauw die een antiseptische werking hebben Deze kleuren maken ons als het ware onzichtbaar en door zijn ruimtelijke, kalmerende invloed geeft dit een dieper begrip, tolerantie en onderscheidingsvermogen. Diep blauw maakt het mogelijk een andere atmosfeer in te gaan. Lees ook de artikelen over de aura en de chakra’s.
 • 2. RUST – AFSTEMMING:
  Mediteer elke dag om je cirkelende gedachten onder controle te krijgen en je vooroordelen tot stilstand te brengen. Doe deze meditatie zeker voordat je met een cliënt in gesprek gaat. Maak verbinding met het Licht, door je voor te stellen dat je verlicht wordt zodat je kunt gaan zien wat je eerst nog niet zag. Dit geeft een link met het Christusbewustzijn en andere verlichte wezens. Hierdoor komt er een groter zelfvertrouwen dat niet langer gestoeld is op onderdrukking maar zorgt voor een mentale bevrijding. Dit werkt ook tegen bacteriën en virussen die in dit Licht niet kunnen overleven.
 • 3. IN BEHANDELING:
  De chakra’s, onze zeven energetische centra’s sluiten, waarbij blauw en indigo (diepblauw met violet) beschermend werkt. Indigo werkt in het lichaam als een pijnstiller, werkt kalmerend en kan zelfs helpen een bloeding te stoppen. In verbinding met je centrum voel je de verbinding met de ziel van de cliënt. Ervaar op deze wijze zijn of haar opdracht in het leven en van dit moment. Tracht de cliënt zichzelf te laten begrijpen door ze zelf de vragen te laten stellen. Licht is een volkomen creatieve essentie, een substantie die alles kan volbrengen, aangezien alles uit de hogere frequenties van Licht voortkomt. Alle leven en alle dingen die wij ervaren dienen wij dan ook te zegenen met het Licht van onze Liefde.
 • 4. REINIGING:
  Al die zaken die sporen nalaten bij lijden, ruzie en kwaad demagnetiseren ofwel afnemen. Was je handen altijd voor en na een behandeling, nog beter is een douche te nemen. Lees ook het artikel over magnetiseren. Materie registreert de geschiedenis, het werkt als een recorder. Een huis waarin veel is geleden, komt ook sneller tot verval. Ook een huis dat leegstaat zal veel sneller vervallen omdat het niet meer bezield is. Maar we kunnen dit ook zien bij mensen, als zij moedwillig in hun lijden blijven hangen en niet op een hoger plan tot verwerkelijking willen komen. Lange tijd met fysieke of psychische zieken of criminelen omgaan maakt psychische reiniging noodzakelijk om zelf gezond te blijven. Zeker als het emotionele veld niet al te sterk is zal een schoonmaak ritueel helpen wat van cultuur of godsdienst zal verschillen.

Derde oog

Ons 3e oog kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij genezing aangezien de werking hiervan in harmonie kan samenwerken met onze fysieke ogen. Het ‘IK BEN’ zal dan tegelijkertijd individueel en persoonlijk worden. Het gevoel zal het scheppende proces vertegenwoordigen op een interessante vervullende stimulerende manier. Terwijl er bijna niet gelet wordt op persoonlijk resultaat en dit onze natuurlijke groei wordt. Het hele oog werkt als een soort laser.

Het oog kan belangstelling opwekken alsof er een magneet aanwezig is dat ons kan leiden. Ons 3e oog is een soort radar die zich afstemt op een hoger niveau. Het is het zien achter de dingen wat met vertrouwen en ontspanning moet gaan. Ook het oog kan werken om te zegenen, mededogen, zelfvertrouwen te geven. Het is prettig om aangekeken te worden door een gevoelig oog. Alles wat kan zegenen en kan goedkeuren kan ook het tegenovergestelde doen!