Spreekwoord van de dag

Hij is meester over de wereld, die meester over het pure Zelf is.

Atomen

Wat voor het atoom de kern of de Liefde is, is voor de aarde de magnetische pool en voor het menselijke lichaam het hart. Zonder dit hartcentrum zou er geen universeel Licht zijn. Om dit licht deelachtig te worden zullen wij hier vorm aan moeten geven door het ruimtescheppende principe (loslaten) waardoor nieuwe mogelijkheden zich vanzelf openbaren. Het elektron is de zuivere Geest, die in zijn veelvuldigheid de oneindigheid opvult en rondcirkelt rond de grote centrale Zon.

Het zelfonderhouden

De Universele Wet maakt dit tot een eeuwig zelfonderhoudend, niet te vernietigen, zelfverlichtend, intelligent en sturende werking van Liefde. Het is de altijd zuiverende intelligentie van dit Licht en enige werkelijke ware substantie waarvan alles in het universum gemaakt is. De interstellaire ruimte is dan ook gevuld met de essentie van dit zuivere Licht. Deze ruimte verkeert zeker niet in een staat van chaos, zoals de mensheid in onwetend en beperkte intellectuele kennis dit wel kan zijn. Enkel via het hart kunnen wij mensen ons zelf verlossen vanuit deze chaos. Wij komen dan ook door deze verwarring van onze uiterste tot heiliging.

Deze grote zee van Universeel Licht die overal in de oneindigheid aanwezig is, wordt voortdurend tot vormen samengetrokken en van een bepaalde kwaliteit voorzien. Dit proces werkt op de wijze waarop door Liefde de elektronen rond een centraal punt of kern worden vastgehouden.

De factoren die de hoedanigheid van een atoom bepalen zijn:

  • Hoeveel elektronen zich in een specifiek atoom combineren is het gevolg van en wordt bepaald door het bewuste denkvermogen.
  • De snelheid waarmee zij rond de centrale kern cirkelen is het gevolg van en wordt bepaald door gevoel.
  • De intensiteit waarmee zij binnen de centrale kern worden aangetrokken en in werveling gehouden worden is de middelpuntzoekende kracht en vandaaruit de meest geconcentreerde werking van Liefde.