Spreekwoord van de dag

Hij is meester over de wereld, die meester over het pure Zelf is.

Home

Astrologus komt uit het Latijn en betekent sterrenkundige. Astrologus komt van astron, aster (ster) + logos maakt samen verhandeling. Voor de huidige wetenschap heeft astrologie geen enkele waarde. In het licht van het meer dimensionale onderzoek zou wetenschap pas wetenschap zijn, indien het Licht van ons weten viervoudig door ons hart is gegaan. Het een continu onderzoeken van alles, waardoor waarheid via uitzuivering behouden blijft, aangezien dit het proces is van: accepteren, begrijpen, trainen, transformeren en geven. We werken dan vanuit het verleden door het heden naar een nieuwe toekomst ofwel visie. Zuiver wetenschappelijk onderzoek dient verder te gaan dan ons lagere intellectuele, technische en fysieke onderzoek. Al onze zintuigen dus ook die van ons emphatische vermogen dienen hierin te worden betrokken.

Planeten

De planeten in ons zonnestelsel oefenen hun invloed uit op de aarde en haar bewoners. De aarde zelf draait om haar eigen as en de maan heeft invloed op de zee (eb en vloed) maar ook op ons innerlijke eb en vloed ofwel gevoelsleven. De radix bevat de 12 tekens van de dierenriem (ram t/m vissen) en planeten. De Zon en Maan worden hierbij als planeten geduid wat op zichzelf genomen niet juist is. Deze planeten worden in de 12 huizen ondergebracht (waarbij de ene astroloog de voorkeur geeft aan het huizensysteem van Placidius en de ander weer aan het systeem van Koch). De huizen vertegenwoordigen de ‘gebieden’ waar de krachten van planeten en hun kleuren zich manifesteren. De planeten geven onze drijfveren en behoeften aan.

Beginpunt

De ascendant is het beginpunt van de cirkel en hier begint het eerste huis. De tekens van de dierenriem zijn krachten die een bepaalde ‘kleur’ geven aan de planeten. De aspecten zijn verbanden tussen planeten onderling. De hoeken die planeten onderling maken kunnen verschillende graden hebben en zijn onderverdeeld in het vierkant (90 graden), de driehoek (120 graden), de oppositie (180 graden), het sextiel (60 graden) en de conjunctie (0 graden). Dit zijn de zogeheten majeure aspecten. Daarnaast zijn er ook mineure aspecten maar deze worden minder frequent gebruikt. Als planeten aspecten met elkaar maken dan wil dat zeggen dat ze invloed op elkaar uitoefenen.

Harmonische invloeden

Deze invloed kan harmonisch zijn of dis-harmonisch. De aard van de planeten in kwestie en de aspecten die er gemaakt worden, bepalen de invloed van het aspect en de kracht ervan. Hierbij kan opgemerkt worden dat harmonische aspecten gemakkelijker zijn en minder harmonische aspecten meer conflicten of spanningen kunnen oproepen. Alhoewel de zogeheten driehoek, wat een harmonisch aspect is ook wel luiheid in de hand kan werken.

Overigens, kunnen planeten ook ongeaspecteerd zijn, hier werkt de energie van de planeet anders uit dan zou deze geaspecteerd zijn. Je zou kunnen zeggen dat de energie van de planeet dan het zuiverst is, maar vaak ook moeilijker voor de persoon in kwestie om te begrijpen of te hanteren. De twaalf tekens van de dierenriem zijn in drie gelijke delen onderverdeeld en deze ook weer binnen de vier elementen:

 • Ram, Leeuw – Boogschutter:
 • element VUUR, het gebied van actie, spirit, de vurige levensenergie.
 • Tweeling – Weegschaal – Waterman:
 • element LUCHT, het mentale gebied van bewustzijn – communicatie.
 • Stier – Maagd – Steenbok:
 • element AARDE, het materiele gebied van onze stoffelijke lichamelijkheid.
 • Kreeft – Schorpioen – Vissen:
 • element WATER, het emotioneel gevoelsgebied.

Hoe kun je jezelf ‘verbeteren’?

Het kan op diverse manieren denk aan:

 • Mediteren
 • Bidden
 • Kennis op doen
 • Trainingen volgen
 • Cursussen volgen

Je kunt ook kijken of je een mediator kunt inhuren voor bepaalde problemen die je op je werk of in je thuissituatie hebt.